Co uchwalił Sejm?
1 grudnia, 2014
Magiczne miasteczko
8 grudnia, 2014

ROP o przestrzeganiu czasu pracy

Kolejne posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, któremu przewodniczyła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, odbyło się we wtorek 2 grudnia.
Pierwszym zadaniem obradujących było przyjęcie stanowiska w sprawie raportu Państwowej Inspekcji Pracy „Przestrzeganie przepisów o czasie pracy”. Temat został przedstawiony przez Zbigniewa Żurka, przewodniczącego zespołu ds. prawno-organizacyjnych. Następnie Rada zajęła się omówieniem kwestii nielegalnego zatrudnienia, umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych w stosunkach pracy. Przybliżeniem tych spraw obradującym ponownie zajął się Zbigniew Żurek.
Kolejnym istotnym punktem w programie tego posiedzenia było wysłuchanie materiału „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 rok”. Projekt ten zreferowała Iwona Hickiewicz- Główny Inspektor Pracy. Na koniec zebrani zajęli się sprawami bieżącymi.
Kolejne posiedzenie ROP odbędzie się już w nowym roku.