Przemysłowe Miasto Dzieci
22 lipca, 2015
Przemysłowa część miasta skomunikowana
31 lipca, 2015

Rewitalizacja linii kolejowej 285 "w zasięgu wzroku"

Linia kolejowa 285 jest jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych w Polsce. Można się o tym przekonać m.in. podczas Mistrzostw Polski w Drezynowaniu, które odbywają się rokrocznie w lipcu na stacji PKP Jugowice.
Ruch pasażerski przerwany został na tej linii pod koniec 1989 r. Była to linia lokalna, aktywizująca miejscowe ośrodki oraz umożliwiająca okolicznym mieszkańcom dojazdy do i z pracy do Świdnicy czy Wałbrzycha.
Część linii 285 przetrwała dzięki opiece i zaangażowaniu Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego i gminy Walim. Od kilku lat czynione są starania o przywrócenie ruchu na linii 285, w które zaangażowana jest także posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Wszystko wskazuje na to, że przywrócimy świetność tej trasy. PKP PLK, dnia 26 czerwca 2015r., podpisała z Województwem Dolnośląskim list intencyjny, w którym obie strony zobowiązały się współdziałać przy rewitalizacji linii 285 na odcinkach Wrocław Główny – Świdnica Kraszowice oraz Świdnica Kraszowice –Jedlina-Zdrój. Remont trasy w sierpniu ma zaakceptować Rada Ministrów. Przypuszczam, że Krajowy Program Kolejowy zostanie przyjęty przez RM na posiedzeniu 25 sierpnia. – mówi posłanka.
.