Święto strażaków w Wałbrzychu
16 maja, 2014
Obiekt wielofunkcyjny w Jaworzynie otwarty
17 maja, 2014

Rada Ochrony Pracy obradowała we Wrocławiu

Dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, zakończyło się 15 maja we Wrocławiu. Członkowie rady gościli w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Dwa najważniejsze tematy posiedzenia to podjęcie stanowiska rady w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie oraz ocena jakości szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Członkowie ROP zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Państwową Inspekcję Pracy. Dziesięciostronicowy dokument (CIOP-raport) zawiera m.in. zapis doświadczeń CIOP-PIB w prowadzeniu szkoleń w zakresie bhp.
CIOP-PIB realizuje szkolenie pracowników służby BHP, przedstawicieli firm, instytucji i organizacji pracujących na rzecz bezpiecznych warunków pracy przez organizację szkoleń  specjalistycznych i problemowych, prowadzi kształcenie i doskonalenie kwalifikacji wykładowców – osób w najbardziej znaczący sposób wpływających na jakość szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wspiera organizatorów szkoleń materiałami i pomocami dydaktycznymi.
W latach 2000-2013 r. w różnych formach edukacji organizowanych przez Instytut uczestniczyły 29.392 osoby. Przygotowano i zrealizowano 13.914 godzin wykładów i ćwiczeń. W samym tylko roku 2013 szkolenia objęły 2583 uczestników.
Wnioski, jakie CIOP-PIB wyciąga na podstawie własnych doświadczeń, to m.in. pogarszająca się kondycja rynku usług w zakresie obowiązkowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, która wymaga podjęcia działań podnoszących i wspierających ich jakość, konieczność ograniczenia możliwości kształcenia przez jednostki edukacyjne niespełniające minimum kwalifikacji poprzez prowadzenie ich ewidencji, tak by specjalistyczne szkolenia o większych wymaganiach (np. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, pracowników inżynieryjno-technicznych) prowadzone były przez wyspecjalizowane jednostki oraz konieczność wytworzenia klimatu dla rozwoju kultury bezpieczeństwa poprzez propagowanie w środkach masowego przekazu relacji mistrz-uczeń, jako podstawowego środka prewencji wypadkowej, który jest stosowany wobec braków w doświadczeniu i wiedzy nowego pracownika – proponuje się, by podmiotem prowadzącym była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Podczas wrocławskiego posiedzenia ROP jej członkowie zwiedzili także zakład 3M Poland – Oddział we Wrocławiu (jest to zakład produkujący m.in. środki ochrony indywidualnej dla pracowników) oraz spotkali się z kierownictwem Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy, które przedstawiło im szczegółową informację na temat działalności ośrodka.