Święto Plonów w Ciepłowodach
26 sierpnia, 2014
Sejm obraduje po wakacjach
27 sierpnia, 2014

Rada Ochrony Pracy o mobbingu

Dziś po wakacyjnej przerwie obradowała Rada Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Jednym z głównych tematów obrad było przyjęcie stanowiska ROP w sprawie czynników psychospołecznych w środowisku pracy (w tym dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego) i związanego z nimi ryzyka zawodowego.

Ponadto członkowie rady zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy dotyczącym identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
ROP zajęła się także programem wsparcia z funduszu wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka, który Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Fot. pip.gov.pl