Jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
7 czerwca, 2019
Wielkie otwarcie Parku Centralnego w Świdnicy
10 czerwca, 2019

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej

Podczas sobotniej Rady ogłoszono utworzenie wspólnego klubu parlamentarnego wraz z Nowoczesną. Czerwcowa Rada Krajowa to zapowiedź spotkań w całej Polsce oraz pracy nad powstaniem nowego programu Koalicji, który zostanie przedstawiony w sierpniu. Podczas Rady podjęto również uchwałę w sprawie utworzenia bloku opozycyjnego na wybory parlamentarne.
„W obliczu kluczowych dla losów Polski jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu, dzieląc przekonanie, że obecne rządy PiS są dla Polski głęboko szkodliwe i mając za sobą doświadczenie działania Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Europejskiej, Rady Krajowe Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, zebrane 8 czerwca 2019 roku w Warszawie, deklarują wspólnie:
1. Utworzenie jak najszerszego prodemokratycznego bloku opozycyjnego na wybory parlamentarne, zwłaszcza we współpracy ze środowiskami samorządowymi.
2.  Rekomendację dla klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, by utworzyły jeden klub koalicyjny, zwiększając skuteczność opozycji w Sejmie i Senacie;
Tylko powstanie szerokiej Koalicji Obywatelskiej, Europejskiej i Samorządowej daje szansę na zwycięstwo w jesiennych wyborach sił patriotycznych, demokratycznych i proeuropejskich.
Tylko zwycięstwo takiej koalicji ocali Polskę przed rządami populistów
i państwem partyjnym.
Tylko zwycięstwo takiej koalicji pozwoli skutecznie pracować w najważniejszych dla Polaków sprawach: naprawić służbę zdrowia, zlikwidować smog, zbudować przyjazną administrację, zwiększyć płace, likwidować bariery w gospodarce, ocalić rządy prawa i standardy demokracji, przywrócić silną pozycję międzynarodową Polski.
Dzisiejsze decyzje traktujemy jako pierwszy, ważny krok na tej drodze.”