Projektowane zmiany w Kodeksie pracy
15 marca, 2019
"POrozmawiajmy o nowej szkole" – spotkania w Wałbrzychu i Dzierżoniowie
19 marca, 2019

Pytania w sprawach bieżących do Minister Edukacji Narodowej

Szkole potrzebna jest stabilizacja, ciągłość i bezpieczeństwo. Obecna sytuacja w szkole jest dramatyczna. Katarzyna Mrzygłocka podczas ostatniego, 78. , posiedzenia Sejmu RP zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w dwóch pilnych kwestiach dotyczących wzrostu wynagrodzenia nauczycieli oraz zwiększenia subwencji oświatowej.
 
Pani Minister! Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Odpowiedziała mi Pani właściwie tylko na jedno pytanie, że prowadzicie rozmowy ze związkiem zawodowym ˝Solidarność˝. Rozumiem, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest wart rozmów.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w art. 8 zawarty został zapis w brzmieniu: w okresie od 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienionej w art. 1, zwiększa się o 5%. Dlaczego kwestię wzrostu wynagrodzenia nauczycieli uregulowano w ustawie Karta Nauczyciela, a nie w ustawie okołobudżetowej? Dlaczego określono czas obowiązywania zwiększonego wynagrodzenia nauczycieli tylko do 31 grudnia 2019 r.? (Dzwonek) Czy w związku ze wzrostem wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 r. samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową? Jesteście winni państwo samorządom już ponad 700 mln złotych.
Retransmisja wypowiedzi
 
 Panie Marszałku, jak pan słusznie zauważył, pytanie było skierowane do pani Anny Zalewskiej, ministra edukacji. Pani Anny Zalewskiej nie ma, widocznie uważa, że sytuacja w oświacie nie jest tak dramatyczna, jak jest. A jaka jest? O tym może moje pytanie.
Sytuacja, atmosfera w polskiej szkole jest bardzo gorąca. ˝Solidarność˝ protestuje w Krakowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadza referendum wśród nauczycieli. Jego wyniki już świadczą o determinacji środowiska, by organizować strajk. Rodzice i uczniowie przeżywają wyjątkowe stresy – podwójny rocznik, zagrożony egzamin. Co trzeba więcej? Dlatego zwracamy się z prośbą o rzetelną informację, na jakim etapie są negocjacje płacowe. Z kim pani rozmawia? Jakie są uzgodnienia? Kiedy opinia publiczna pozna podjęte decyzje i zobowiązania wobec nauczycieli? Premier Morawiecki mówi o znakomitej sytuacji finansowej państwa. Kiedy odczują to w swoich kieszeniach nauczyciele i pracownicy oświaty?
Retransmisja wypowiedzi