Święto Ziemi
11 maja, 2013
Sejm obraduje po raz 40.
14 maja, 2013

Przyjaźń bez granic!

Mało kto wie, że posłanka Katarzyna Mrzygłocka jest przedstawicielem Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Celem delegacji jest m.in. wspieranie rozwoju współpracy dwustronnej, umacnianie interesów Polski i Litwy w ramach struktur europejskich i NATO.
Pracę posłanki na rzecz kresów wschodnich doceniła w ubiegłym tygodniu gmina Ziębice (powiat ząbkowicki). Pani Poseł otrzymała statuetkę oraz honorowy tytuł „Ziębickiego Przyjaciela Kresów”. Wyróżnienie jest podziękowaniem za pomoc przy organizacji wymiany młodzieży w ramach projektu pt. „Twórcza młodzież – artystyczny dialog polsko – litewski”. Projektem objęto 20 osobową grupę młodzieży w wieku 13-14 lat ze Szkoły Podstawowej z Ziębic i Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach (Eitminiškės, rejon wileński). Uczestników łączą wspólne zainteresowania i pasje. Wymiana została sfinansowana w całości przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Katarzyna Mrzygłocka miała przyjemność spotkać się z uczestnikami projektu podczas ich pobytu w Ziębicach.
Jestem pewna, że takie projekty umożliwią nawiązanie dialogu ponadkulturowego, rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami oraz przełamanie stereotypów. Tego typu spotkania inspirują młodych ludzi do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów. – podsumowuje posłanka.