Wręczono tytuły „Zasłużony dla Miasta Świdnica”
7 października, 2013
Nowa Przewodnicząca struktur PO w powiecie wałbrzyskim
7 października, 2013

Przez innowacje do bezpieczeństwa

Dzisiaj, 7 października  w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park odbyła się konferencja pod nazwą „Przez innowacje do bezpieczeństwa w przemyśle”.
Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
w technologiach produkcji i omawiali poziom bezpieczeństwa pracy. Celami głównymi kampanii było podniesienie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa. Nie można zapominać, że przedsiębiorstwo jest tak dobre, jak dobrze przygotowani, wykształceni i doświadczeni są jego pracownicy. Są oni bowiem najważniejszym zasobem organizacyjnym, ponieważ obecnie jedynie człowiek jest w stanie zarządzać wiedzą. Pracownicy są również najcenniejszym źródłem nowych pomysłów i technologii dla organizacji, ponieważ zapewniają unikalność rozwiązań wobec konkurencji organizacyjnych. Dlatego warto stworzyć im sprzyjające warunki pracy nie tylko w sferze technicznej, lecz również, a może przede wszystkim, w sferze zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy– mówiła Przewodnicząca sejmowej Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Parlamentarzystka przypominała również o  tym jak istotne są warunki pracy, które przynoszą obustronne korzyści: zapewnienie pracownikom możliwości „naładowania baterii” i czasu na odpoczynek, wyjazdy integracyjne, pomoc w trudnych sytuacjach ekonomicznych, czy stała obsada pracowników. Innowacyjne działania mające doprowadzić do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy- nie powinny pomijać tych punktów.
Obecnie postęp w produkcji dóbr wpłynął również na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy. Innowacyjne technologie i linie produkcyjne najczęściej są tak projektowane, by uczynić pracę człowieka nie tylko bezpieczniejszą, ale i mniej męczącą, skutkującą mniejszym obciążeniem narządów zmysłów czy układu mięśniowo-szkieletowego. Niezbędne jest jednak ciągłe doskonalenie przedsiębiorstw oraz rola uczelni i instytutów badawczych, które opracowują rozwiązania chroniące człowieka przed nowymi zagrożeniami w środowisku pracy wynikającymi ze stosowania nowych materiałów i technologii. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społeczne oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.