V Wystawa Fotografii Kobiet pt. „Na progu” pod patronatem Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
11 marca, 2019
Pytania w sprawach bieżących do Minister Edukacji Narodowej
16 marca, 2019

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP Katarzyna Mrzygłocka przedstawiła w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska opinię o poselskim projekcie zmiany ustawy Kodeks pracy, zawartym w druku nr 2830. Projektowane przepisy nakładają na pracodawcę nowy obowiązek zamieszczania w publikowanych ofertach pracy, informacji o kwocie proponowanego zasadniczego wynagrodzenia brutto.
Powszechną praktyką pracodawców jest utajnianie wysokości wynagrodzeń, która wpływa na dyskryminacyjne traktowanie przede wszystkim młodych pracowników oraz kobiet, które w dalszym ciągu zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Nowe rozwiązania miałyby przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony właśnie tych osób oraz usprawnienia procesu rekrutacji.
Wypowiedź transmisja