Posiedzenie Gabinetu Cieni
27 marca, 2019
Co jest dane, nie będzie zabrane. – wypowiedź na posiedzeniu Sejmu
4 kwietnia, 2019

Program "Trzynasta emerytura" to pomysł PO – 79. posiedzenie Sejmu

W środę 3 kwietnia o godz. 10:00 rozpoczęło się 79. posiedzenie Sejmu. Głównym punktem obrad był projekt „Emerytura Plus”.

Panie Premierze, dlaczego mija się Pan z prawdą? Co jest dane, nie będzie zabrane! Program „Trzynasta emerytura” to pomysł PO, który spodobał się PiS. Świadczenie będzie wypłacone tylko raz i to tuż przed eurowyborami. – podkreślała podczas wystąpienia Katarzyna Mrzygłocka.
Zgodnie z przedstawionym przez rząd projektem dotyczącym świadczenia „Emerytura Plus”, w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone jednorazowo, automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów. Ze świadczenia skorzystają osoby w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy renty socjalne.
W porządku posiedzenia znalazły się także m.in. kolejne propozycje dotyczące uszczelniania VAT. Posłowie będą też pracować nad ratyfikacją protokołu ws. akcesji Macedonii Północnej do NATO.

Podczas 79. posiedzenia Sejm rozpatrzy także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W głosowaniach, zaplanowanych na drugi dzień obrad, Izba podejmie m.in. decyzję w sprawie powołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełny porządek 79. posiedzenia Sejmu