Z wizytą w Wiedniu
22 kwietnia, 2015
Święto Włókiennika w Głuszycy
22 kwietnia, 2015

Posłowie znów obradują

Od dziś do piątku potrwa 91. posiedzenie Sejmu RP. W czasie obrad posłowie zajmą się m.in. rozwiązaniami pomagającymi rodzicom godzić pracę z wychowywaniem dzieci oraz ograniczającymi zatrudnianie pracowników na umowy czasowe.
Pierwszy dzień obrad rozpoczęło ślubowanie nowego generalnego inspektora ochrony danych osobowych Edyty Bielak-Jomaa. Posłowie poparli tę kandydaturę w głosowaniu 9 kwietnia 2015 r. Zmiana na stanowisku GIODO jest związana z objęciem przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
Dziś izba zajmuje się m.in.: pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej, pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne, sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdaniem Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, pierwszym czytaniem przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, sprawozdaniem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa, pierwszym czytaniem przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw i pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
W czwartek 23 kwietnia posłowie wysłuchają informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. Ponadto zapoznają się ze sprawozdaniem Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i sprawozdaniem Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Na ostatni dzień obrad, 24 kwietnia, zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Źródło: www.sejm.gov.pl
Foto: Krzysztof Białoskórski