Aplauz dla Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
29 sierpnia, 2012
Podziękowania dla poseł Katarzyny Mrzygłockiej
29 sierpnia, 2012

Posłowie wrócili do pracy po krótkiej wakacyjnej przerwie

Dziś rozpoczęło się kolejne, dwudzieste już posiedzenie Sejmu RP. Harmonogram prac na najbliższe dwa dnia zaplanowano następująco:
29 sierpnia, środa:
godz. 9:00 – 9:10 – Rozpoczęcie obrad
godz. 9:10 – 11:15 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:15 – 12:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 319 i 625) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 15:00 – Informacja rządu na temat realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły (druk nr 658) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 17:30 – Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku (druk nr 472) wraz ze stanowiskiem komisji (druk nr 618) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:30 – 17:45 -Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 645 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 18:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 646 i 650) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 18:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne (druki nr 648 i 656) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:15 – 18:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 647 i 654) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 20:45 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 20:45 – 22:15 – Informacja bieżąca
godz. 22:15 – 23:30 – ew. oświadczenia poselskie
30 sierpnia, czwartek:
godz. 9:00 – 17:00 – Informacja Prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:00 – 19:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę AMBER GOLD sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne (druk nr 657) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:15 – 20:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 639 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:15 – 20:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki nr 642 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:30 – 20:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druki nr 643 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 644 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00 – 22:30 – G ł o s o w a n i a, w tym
– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
– Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej
godz. 22:30 – 0:00 – ew. oświadczenia poselskie
W trakcie posiedzenia sejmowego najprawdopodobniej dwukrotnie spotka się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – oba spotkania zaplanowano na jutro. O godz. 11:00 członkowie komisji wysłuchają informacji o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w zakresie spraw społecznych. Z kolei o godz. 16:30 zaplanowano kolejne obrady komisji w przypadku, gdy posłowie zgłoszą poprawki w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – komisja będzie je na bieżąco rozpatrywać.
Już za nami natomiast spotkanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach – od samego ran jej członkowie zajmowali się uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski