Posłowie wrócili do pracy po krótkiej wakacyjnej przerwie

29 sierpnia 2012 - Blog - Brak komentarzy

Dziś rozpoczęło się kolejne, dwudzieste już posiedzenie Sejmu RP. Harmonogram prac na najbliższe dwa dnia zaplanowano następująco:
29 sierpnia, środa:
godz. 9:00 – 9:10 – Rozpoczęcie obrad
godz. 9:10 – 11:15 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:15 – 12:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 319 i 625) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 15:00 – Informacja rządu na temat realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły (druk nr 658) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:00 – 17:30 – Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku (druk nr 472) wraz ze stanowiskiem komisji (druk nr 618) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:30 – 17:45 -Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 645 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:45 – 18:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 646 i 650) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 18:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne (druki nr 648 i 656) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:15 – 18:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 647 i 654) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 20:45 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 20:45 – 22:15 – Informacja bieżąca
godz. 22:15 – 23:30 – ew. oświadczenia poselskie

30 sierpnia, czwartek:
godz. 9:00 – 17:00 – Informacja Prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:00 – 19:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę AMBER GOLD sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne (druk nr 657) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:15 – 20:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druki nr 639 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:15 – 20:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki nr 642 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:30 – 20:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druki nr 643 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 644 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:00 – 22:30 – G ł o s o w a n i a, w tym
– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
– Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej
godz. 22:30 – 0:00 – ew. oświadczenia poselskie

W trakcie posiedzenia sejmowego najprawdopodobniej dwukrotnie spotka się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – oba spotkania zaplanowano na jutro. O godz. 11:00 członkowie komisji wysłuchają informacji o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w zakresie spraw społecznych. Z kolei o godz. 16:30 zaplanowano kolejne obrady komisji w przypadku, gdy posłowie zgłoszą poprawki w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – komisja będzie je na bieżąco rozpatrywać.
Już za nami natomiast spotkanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach – od samego ran jej członkowie zajmowali się uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*