Trwają obrady Sejmu
4 lutego, 2015
Walczymy o utrzymanie miejsc pracy w ZPS Karolina
12 lutego, 2015

Posłowie uchwalili

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP obradujący podjęli wiele istotnych decyzji.
Jedną z nich było upoważnienie prezydenta do ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE z Gruzją. Obradujący wyrazili poparcie dla Gruzji w jej dążeniu do integracji z UE, w obecności ambasadora Nikoloza Nikoloziszwilego. Integracja ma na celu przede wszystkim pogłębienie dialogu politycznego i gospodarczego oraz wzmocnienie pokoju i stabilizacji.
Kolejny ważny punkt posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem. W ten sposób uczczono pamięć profesor Haliny Szwarc, założycielki pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto Sejm znowelizował ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego. Dzięki temu odpisy skróconych aktów stanu cywilnego, które wydaje się posiadaczom Karty Dużej Rodziny, zostaną zwolnione z opłaty skarbowej w wysokości 22 zł.
Ponadto Sejm uchwalił nowelizację przepisów Kodeksu karnego. Dzięki wprowadzonym poprawkom zwiększy się poziom bezpieczeństwa na drodze, a ofiary wypadków otrzymają sprawiedliwe zadośćuczynienie. Przepisy dotyczą kierowców, którzy pozwolili sobie na jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Dodatkowo, kierowca powodujący wypadek śmiertelny w stanie nietrzeźwości, dożywotnio straci prawo jazdy.
Podczas 86. posiedzenia obradujący zajęli się również nowelizacją Kodeksu cywilnego. Wprowadzone poprawki skupiają się na kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe. W momencie, kiedy spadkobierca nie złoży odpowiedniego oświadczenia w okresie do 6 miesiąca po ogłoszeniu spadku, zostanie to automatycznie potraktowane jako zgoda na jego przyjęcie.
Następną ważną decyzją, podjętą w trakcie obrad, była zmiana ustawy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowymi przepisami, niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą i opłacający składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, będą mieli prawo do otrzymania refundacji z PFRON. Nowelizacja będzie obowiązywać od 1 października 2015 r.
Posłowie skierowali do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rządowy projekt Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Program zakłada stabilizację dochodów w sytuacji, kiedy rolnicy nie otrzymają zapłaty za sprzedane produkty lub zapłata jest znaczenie niższa. Podstawą funkcjonowania projektu będą wpłaty w wysokości 0.2 % wartości netto kupowanych produktów rolnych.
Źródło: sejm.gov.pl

Fot. Krzysztof Białoskórski