ROP walczy z wypadkami w czasie pracy
7 października, 2014
Z serdecznymi życzeniami dla nauczycieli
14 października, 2014

Posłowie rozpoczęli kolejne obrady

77. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od głosowania. Obradujący dyskutowali o składanej przez lekarzy tzw. deklaracji wiary, która może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Ponadto powyższa deklaracja powoduje ograniczenie realizacji różnych, zagwarantowanych prawem, świadczeń medycznych.
Następnie posłowie wysłuchają sprawozdania komisji dotyczącego poselskiego projektu ustawy o monitorowaniu jakości kontroli paliw. Projekt zakłada, że paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny czy brykiet, będą musiały odpowiadać określonym normom jakościowym.
Kolejno posłowie wysłuchają pierwszego czytania rządowej ustawy budżetowej na następny rok. Szacuje się, że dochody wyniosą prawie 300 mld zł, natomiast wydatki uplasują się w granicy 343 mld zł. Oprócz tego nastąpi wzrost wynagrodzeń i procent zatrudnienia.
Następnym punktem posiedzenia będzie sprawozdanie Komisji na temat Prawa o aktach stanu cywilnego. Nowelizacja ma na celu przyspieszenie spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego. Nowością w systemie będzie możliwość korzystania z rejestracji elektronicznej. Dzięki temu obywatele będę mogli odebrać potrzebne dokumenty w dowolnie wybranej jednostce.
Istotnym elementem dzisiejszych obrad będzie sprawozdanie Komisji o rządowej ustawie dotyczącej ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Celem projektu jest określenie kompleksowych zasad ochrony wyżej wymienionych podmiotów.
Drugi dzień obrad rozpocznie się od dyskusji na temat bieżących spraw, m.in. zmniejszenia nakładów na finansowanie instytucji naukowych i przyczynach nieopublikowania ustawy o wyprowadzaniu zysków z firm w Dzienniku Ustaw.
Kolejno realizowanym punktem będzie pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponowane zmiany dotyczą podwyżek świadczeń o 1,08 procenta, jednak nie może być to kwota niższa niż 36 zł. Po wprowadzonych waloryzacjach, kwota najniższej emerytury i renty wyniesie 880,45 zł.
Omówiona propozycja nowelizacji nie będzie jedyną tego dnia. Posłowie wysłuchają także poselskiego projektu zmiany ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Zakłada się, że dochody firm, funkcjonujących w rajach podatkowych, zostaną opodatkowane od 1 stycznia 2015 r.
Następnie obradujący zapoznają się ze sprawozdaniem komisji w sprawie zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Projekt wprowadza możliwość darmowego uzyskania oświadczenia o niekaralności dla osób pracujących w charakterze wychowawców i kierowników kolonii, a także wolontariuszy.
Posłowie będą pracowali także nad wprowadzeniem poprawek do ustawy dotyczącej komorników sądowych i egzekucji. Nowelizacja zakłada utratę stanowiska przez komornika, będącego skazanym prawomocnym wyrokiem sądu.
Tego dnia, obradujący wysłuchają również propozycji poprawienia ustawy o ruchu drogowym. Dzięki nowelizacji karty parkingowe osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej- aż do 30 czerwca 2015 r.
Wieczór zakończy się wygłoszeniem oświadczeń poselskich.
Ostatni dzień posiedzenia rozpocznie się od głosowania posłów w następujących sprawach:
– sprawozdanie komisji dotyczące nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin,
– sprawozdanie komisji na temat wprowadzenia poprawek do ustawy o orderach i odznaczeniach
– odrzucenia informacji Rady Ministrów w sprawie wpływu podatku od wydobycia kopalin na sektor wydobywania miedzi i srebra,
– odrzucenia informacji Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy dotyczącej ochrony praw nabywcy mieszkania,
– zmiany składów osobowych komisji sejmowych,
Ważnym elementem tego dnia obrad będzie sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w poprzednim roku.
źródło: sejm.gov.pl
zdjęcie: K. Białoskórski