Dziś święto wałbrzyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
15 czerwca, 2012
Izabela Katarzyna Mrzygłocka objęła patronatem konferencję „Stop dziedziczeniu długów spadkowych”
20 czerwca, 2012

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka interpeluje

Dwie interpelacje złożyła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka podczas zakończonego w miniony piątek 16. posiedzenia Sejmu RP. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia zmiany w ustawie o finansach publicznych, umożliwiającej stacjom sanitarno-epidemiologicznym dłuższe korzystanie z dotacji celowej, z której sanepidy finansują swoją codzienną działalność. W obecnej formie ustawa przewiduje taką możliwość jeszcze tylko do końca tego roku.
W drugiej interpelacji pani poseł poprosiła ministra transportu o sprawdzenie, czy prywatni przewoźnicy, świadczący usługi w transporcie zbiorowym, prawidłowo i w pełnym wymiarze stosują zapisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w stosunku do osób niewidomych i ich opiekunów (obowiązuje 93-procentowa ulga dla osób niewidomych i 95-procentowa dla ich opiekunów).
Zdjęcie: Rafał Zambrzycki