OSP Bardo z nowym samochodem
21 stycznia, 2014
Katarzyna Mrzygłocka na podium !
23 stycznia, 2014

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

21 stycznia, we wtorek, odbyło się posiedzenie ROP, na którym Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowiska w sprawie :
– absencji chorobowej rejestrowanej w ZUS,
– oceny „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014” oraz „Planu długofalowego na lata 2013 – 2015”.
Ponadto Prezydium rady Ochrony Pracy przygotowało sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2013 roku, a także plan pracy na rok 2014.
Na koniec ROP wysłuchał materiału dotyczącego ochrony pracy i warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych.