Katarzyna Mrzygłocka przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala SGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
30 sierpnia, 2017
Witaj szkoło!
5 września, 2017

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy za nami

Rada Ochrony Pracy przyjęła na wtorkowym posiedzeniu stanowisko w sprawie działań prewencyjnych Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. Członkowie Rady zapoznali się również z materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy w sprawie bezpieczeństwa publicznego w świetle przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie.