Miasteczko Świętego Mikołaja
9 grudnia, 2013
Trwa 56. posiedzenie Sejmu
11 grudnia, 2013

Posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy

Uroczystym zakończeniem 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwieńczno odbywające się 10 grunia posiedzenie Rady Ochrony Pracy.
Podczas posiedzenia ROP przyjęła stanowisko w sprawie stanu bzpieczeństwa pracy w firmach transportowych. Członkowie rady zapoznali się również z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku.
Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka miała przyjemność otworzyć uroczostość 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy oraz złożyć gratulacje na ręce laureatów. Nasze spotkanie jest o tyle ważne, że innowacyjność gospodarki i wdrażanie przez przędsiębiorstwa rozwiązań organizacyjnych i technicznych jest czynnikiem, który zadecyduje o rozwoju Polski w najbliższych latach- mówiła parlamentarzystka.
Link do transmisji z Uroczystości zakończenia 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=71D9ED2BC3596A03C1257C3C003F24F4#71D9ED2BC3596A03C1257C3C003F24F4