Arsenał Pamięci
27 marca, 2014
„Sto lat” dla Diecezji Świdnickiej
30 marca, 2014

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Na środowym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wysłuchała informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Minister streścił założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, który jako projekt poselski zostanie złożony na ręce Marszałka Sejmu. Zawarty w projekcie harmonogram podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych wynosić będzie:

1) od 1 maja 2014 r. do końca 2014 r. wysokość świadczenia wynosić będzie 1000 zł netto (w tym 800 zł świadczenie pielęgnacyjne i 200 zł wsparcie z rządowego programu), a składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne od kwoty 800 zł wyniesie 321 zł, czyli łączna kwota świadczenia brutto stanowić będzie 1321 zł;

2) od 1 stycznia 2015 r. do końca 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł netto, a składka na ubezpieczenie – 376 zł, łącznie kwota brutto wyniesie 1576 zł;

3) od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1300 zł,  składka na ubezpieczenie – 403 zł, łącznie kwota brutto wyniesie 1703 zł.

W roku 2014 koszt wprowadzonych rozwiązań (ok. 200 mln zł) zostanie sfinansowany            z przeniesionych środków finansowych z rezerwy celowej z części 83 poz. 70 – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych.

Konwent Seniorów zdecydował, że pierwsze czytanie projektu ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych odbędzie się 1 kwietnia na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Projekt, który był przedmiotem obrad komisji, jest odpowiedzią na trwający od tygodnia w Sejmie protest rodziców niepełnosprawnych dzieci domagających się podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu płacy minimalnej.

Komisja wysłuchała również informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób dorosłych. Do Marszałka Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 2252). Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego przywracający świadczenie dla opiekunów osób dorosłych, wstrzymane z dniem 1 lipca 2013 r. W wyniku przyjęcia ustawy zostanie wypłacone zaległe świadczenie wraz z odsetkami oraz przywrócone prawo do świadczenia. W ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy ośrodki pomocy społecznej będą zobowiązane do poinformowania o możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. Osoby zainteresowane będą miały cztery miesiące na złożenie wniosku.