Posiedzenie Gabinetu Cieni
27 czerwca, 2019
Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030
3 lipca, 2019

POrozmawiajmy – konferencja w Kamiennej Górze

Izabela Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w konferencji dotyczącej nasilających się problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Spotkanie z dolnośląskimi samorządowcami oraz udziałowcami Sanikom sp. z o.o. zostało zorganizowane w czwartek, 27.06.2019 r., w Kamiennej Górze.
Proponowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pokrywają się z potrzebami, wpłyną na zwiększenie kosztów, za co wszyscy zapłacimy – podkreślali samorządowcy.
Irracjonalne założenia projektu to: zniesienie regionalizacji w zakresie przekazywania odpadów do instalacji, skrócenie okresu ich magazynowania, brak możliwości zagospodarowania popiołów, wyeliminowanie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów.
Problem nie jest możliwy do rozwiązania z poziomu gminy czy nawet województwa. Niezbędne są działania systemowe w sferze legislacji. Konieczne jest także wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań – dodawali udziałowcy.