Najlepsi strażacy
8 lipca, 2013
Krew daje życie!
9 lipca, 2013

Pomóżmy osobom dotkniętym powodzią

Gmina Marcinowice, którą najbardziej dotknęły czerwcowe burze i nawałnice, nadal walczy ze skutkami powodzi. Wciąż potrzebne są środki czystości, meble i urządzenia AGD. Posłanka Katarzyna Mrzygłocka przekazała gminie środki czystości, które udało się pozyskać dzięki życzliwości marketu Tesco. Parlamentarzystka jednocześnie zwraca się z apelem o pomoc wszystkim ucierpiałym w wyniku powodzi. Liczy się każda wyciągnięta dłoń.
Powódź, która dotknęła gminę była największa od 50 lat. Zalanych zostało 150 domów.
Przyjmowanie zebranych darów odbywa się w Urzędzie Gminy w Marcinowicach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 18:00, natomiast w sobotę od 10:00-16:00. Darowizny pieniężne mogą być wpłacane na konto Urzędu Gminy Marcinowice nr konta 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 z dopiskiem pomoc dla powodzian.