Anielskie śpiewy
22 stycznia, 2015
Świdnica z nową siedzibą pogotowia
27 stycznia, 2015

Połączone siły w walce o dokończenie budowy obwodnicy Wałbrzycha

Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej walczą wspólnie o dokończenie budowy tzw. „zachodniego” odcinka obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. O konieczności realizacji tej inwestycji oraz wpisanie jej do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” przekonywali Minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak, z którą spotkali się w środę, 21.01., w Warszawie.
Brak obwodnicy niesie ze sobą bardzo poważne skutki ekonomiczne. Potencjalni inwestorzy jednej z najlepiej funkcjonujących w kraju stref ekonomicznych działającej w Wałbrzychu wskazują na problem słabego skomunikowania miasta. Podobnie jak firmy już działające na tym specjalnym obszarze widzą konieczność budowy „zachodniego” odcinka obwodnicy, co w perspektywie miałoby pozytywny wpływ na powstawanie kolejnych miejsc pracy.-podkreślała Katarzyna Mrzygłocka.
Budowa obwodnicy Wałbrzycha rozpoczęła się kilkadziesiąt lat temu i pochłonęła wiele milionów złotych z budżetu państwa oraz środków samorządowych. Skutkiem wprowadzonej reformy administracyjnej kraju przestała być inwestycją centralną. Wiele obiektów wykonanych w ramach obwodnicy Wałbrzycha niszczeje. Dalsza ich dewastacja niesie za sobą ogromne straty materialne. Brak obwodnicy jest także ogromnym problemem dla uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój. Ze względu na położenie obu miejscowości i słabą przepustowość głównego ciągu komunikacyjnego Wałbrzycha, wielu kierowców wybiera objazd przez uzdrowisko. Już w 2009 roku Minister Zdrowia zasygnalizował zagrożenie wynikające z takiej sytuacji. Bardzo duża emisja spalin sprawiła, że w decyzji MZ nr 24 z 09.04.2009 (znak: MZ-OZU-520-16075-4/GR/09) wskazano nawet, że w obecnym stanie rzeczy Szczawno-Zdrój może swój status utracić.