Noworoczne spotkanie przedsiębiorców z Gminy Żarów
3 lutego, 2014
60. posiedzenie Sejmu
5 lutego, 2014

Podziękowania od Gminy Czarny Bór

W ostatni dzień stycznia w Czarnym Borze odbyło się I Noworoczne Spotkanie wójta z przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz reprezentantami jednostek gminnych. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń noworocznych przez Adama Góreckiego, a następnie omówienia przedsięwzięć zrealizowanych na terenie gminy w ubiegłym roku. Organizacjom non profit oraz instytucjom aktywnie działającym na terenie gminy wręczono podziękowania.Statuetki trafiły, m.in. do Zespołu Ludowego Grzędowianki, Stowarzyszenia Górali Czarnoborskich, Uczniowskiego Klubu Narciarskiego Melafir, LZS Joker Jaczków oraz Klubu Seniorów w Witkowie. Serdeczne podziękowania trafiły również na ręce posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej za wspieranie działań na rzecz rozwoju gminy.
Podczas noworocznego spotkania włodarz gminy zaproponował także przedsiębiorcom utworzenie Społecznej Rady Gospodarczej – organu opiniodawczo-doradczego, którego celem będzie konsultowanie spraw gospodarczych. Zaproszonym gościom rozdano materiały w formie broszur i ulotek dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych otrzymane od instytucji i organizacji, m.in. z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Fundacji Wałbrzych 2000, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Powiatowego Urzędu Pracy.