Posłowie wrócili do pracy po krótkiej wakacyjnej przerwie
29 sierpnia, 2012
Z kart historii: Sierpień '80 i 21 x tak
31 sierpnia, 2012

Podziękowania dla poseł Katarzyny Mrzygłockiej

Przedsiębiorcy czekają na ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność dotyczącą „dłużników” ZUS, którymi stali się przez nadinterpretacją urzędniczą.
Projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (druk nr 382) został złożony do marszałek Sejmu, celem dalszego procedowania i zgodnie z opinią UOKiK zostanie skierowany do notyfikacji KE.
Prace nad projektem ustawy, o którą przedsiębiorcy walczą od ponad roku, zakończyła już Podkomisja Rynku Pracy. Projekt przyjęła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP (SPP RP), w imieniu poszkodowanych przedsiębiorców, dziękuje Pani Poseł sprawozdawcy, zarazem Przewodniczącej Podkomisji – Katarzynie Mrzygłockiej, za ogromne zaangażowanie w powstanie i procedowanie projektu oraz wszystkim posłom, członkom w/w podkomisji, za wnikliwą, rzetelną analizę i pracę nad zapisami ustawy. Dziękujemy również za współpracę przedstawicielom strony rządowej, co pozwala wierzyć w spełnienie obietnicy danej przedsiębiorcom przez Pana Premiera „faktycznego rozwiązania problemu”.
Dziękujemy wszystkim posłom, którzy rozumiejąc szkodliwość bezprawnych działań urzędników administracji państwowych (ZUS), spotykali się z przedsiębiorcami, wspierali w działaniu i podjęli się wypracowania wspólnego, ponad podziałami stanowiska dla ratowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Mamy nadzieję, że notyfikacja Komisji Europejskiej przebiegnie sprawnie, bez zbędnej zwłoki, przy zrozumieniu i dalszej współpracy posłów i europosłów. Przedsiębiorcy „nadal ścigani przez ZUS” wierzą, że doczekają się rychłego rozwiązania problemu na drodze ustawowej.
W imieniu zarządu
Jan Lisowski
Rzecznik Prasowy SPP RP

Źródło: http://vabanque.nowyekran.pl, 27.08.2012