50 lat ząbkowickiej „Tysiąclatki”
29 października, 2015
Podziękowania
29 października, 2015

Podsumowanie kadencji w pigułce

Klub poselski – funkcje
Pierwsza wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
Głosowania
 Udział w głosowaniach – 99,84% czyli 6288 z 6298 głosowań (czwarty wynik wśród wszystkich posłów)
 Wystąpienia w charakterze sprawozdawcy komisji – 27 (czwarty wynik wśród wszystkich posłów)
 Liczba wystąpień – 88
 Interpelacje, którym nadano bieg – 73
 Zapytania, którym nadano bieg – 64
Przynależność do sejmowych komisji i podkomisji
• Przewodnicząca stałej podkomisji do spraw rynku pracy (od 08-01-14)
• Komisja Etyki Poselskiej (od 04-04-14)
• Komisja Administracji i cyfryzacji (od 10-06-14)
• Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (od 15-11-12 do 08-01-2014)
• Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (od 24-07-13 do 10-10-13)
• Komisja nadzwyczajna do zmian w kodyfikacjach (od 13-01-12)
• Zastępca przewodniczącego Podkomisji zwyczajnej do spraw nowelizacji Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego (od 04-04-14)
Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:
• Wiceprzewodnicząca Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej
• Członek Polsko-Serbskiej Grupy Parlamentarnej
• Członek Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej
Przynależność do zespołów parlamentarnych
• Dolnośląski Zespół Parlamentarny
• Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
• Parlamentarny Zespół ds. Budowy Dolnośląskiego Odcinka Drogi S8
• Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej
• Poselski Zespół Strażaków

Koniec kadencji sejmowej to także odpowiedni moment do złożenia podziękowań wszystkim osobom, z którymi miałam przyjemność współpracować. Wyrazy wdzięczności kieruję szczególnie do wszystkich obywateli, mieszkańców Wałbrzycha, Świdnicy i wszystkich miejscowości okręgu wałbrzyskiego, z którymi miałam okazję zetknąć się w moich biurach poselskich, lub w czasie niezliczonych spotkań poza nimi. Dziękuję dolnośląskim samorządowcom za owocną współpracę i informacje o wielu wspaniałych projektach przyczyniających się do rozwoju Dolnego Śląska. Dziękuję także wszystkim dolnośląskim posłankom i posłom za stworzenie mocnej ekipy zabiegającej o rozwój naszego regionu. Dziękuję wszystkim posłom Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej za wspaniałą pracę nad wspólnym celem, jakim jest rozwój społeczny i gospodarczy naszej Ojczyzny. Dziękuję Pani Marszałek Sejmu RP Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za wspaniałe prowadzenie obrad. Dziękuję także poprzednim marszałkom – Pani Premier Ewie Kopacz i Panu Ministrowi Grzegorzowi Schetynie, z którymi miałam ogromną przyjemność współpracować.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka