Podsumowanie 65. Posiedzenia sejmu

7 kwietnia 2014 - Blog - Brak komentarzy

Obrady 65. posiedzenia Sejmu upłynęły m.in. na rozwiązaniu kwestii dotyczących świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyjęty został także drugi etap deregulacji, otwierający dostęp do 82 zawodów technicznych oraz 9 finansowych. Głosowania rozpoczęły się od podjęcia jednomyślnie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego, która przypada 6 kwietnia. Miała ona na celu wyrażenie szczególnego uznanie dla jego dorobku artystycznego i podkreślenie patriotyzmu artysty.

Ponadto Sejm zmienił ustawę o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych zostały podniesione. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących – do 25. roku życia. Zgodnie z ustawą, od 1 maja 2014 r. wsparcie wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co razem da 1321 zł. W 2015 r. będzie to łącznie 1576 zł, zaś docelowo w planowane jest osiągnięcie w 2016 r. sumy 1703 zł. Uchwaloną przez Sejm regulacją zajmie się teraz Izba druga.

Sejm uchwalił też ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oparty o orzeczenie Trybunału konstytucyjnego z 1 lipca 2013 r. Zgodnie z ustawą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Przysługuje on wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. Jak również od momentu wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że dana osoba spełnia kryteria niezbędne do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Wspomniany zasiłek dla opiekunów to kwota 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Uchwalona została także ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Pierwsza transza deregulacji dotyczy 51 zawodów (m.in. profesji prawniczych, przewodników turystycznych, taksówkarzy) i została ona uchwalona 13 czerwca 2013 r.  Poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów wspomniana ustawa otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych.

Posłowie znowelizowali Prawo o ruchu drogowym. Przyjęte przez Izbę zmiany mają ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji i danych o pojazdach, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki niej każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce będzie mogła sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego będzie można np. sprawdzić ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu, otrzymać dane techniczne oraz informację o ważności ubezpieczenia OC. Ponadto ustawa wprowadza e-usługę „Bezpieczny autokar”, która umożliwi – po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu służącego do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą – uzyskanie podstawowych danych technicznych oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Usługa jest skierowana do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Posłowie znowelizowali także ustawę o odpadach. Celem nowelizacji jest umożliwienie zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozpatrzone zostały także poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem nowych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami używającymi pornografii dziecięcej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*