Młodzi, aktywni debatowali w Świdnicy
3 kwietnia, 2014
Spotkanie przy kawie z posłankami w Wałbrzychu i Świdnicy
8 kwietnia, 2014

Podsumowanie 65. Posiedzenia sejmu

Obrady 65. posiedzenia Sejmu upłynęły m.in. na rozwiązaniu kwestii dotyczących świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyjęty został także drugi etap deregulacji, otwierający dostęp do 82 zawodów technicznych oraz 9 finansowych. Głosowania rozpoczęły się od podjęcia jednomyślnie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego, która przypada 6 kwietnia. Miała ona na celu wyrażenie szczególnego uznanie dla jego dorobku artystycznego i podkreślenie patriotyzmu artysty.

Ponadto Sejm zmienił ustawę o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych zostały podniesione. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących – do 25. roku życia. Zgodnie z ustawą, od 1 maja 2014 r. wsparcie wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co razem da 1321 zł. W 2015 r. będzie to łącznie 1576 zł, zaś docelowo w planowane jest osiągnięcie w 2016 r. sumy 1703 zł. Uchwaloną przez Sejm regulacją zajmie się teraz Izba druga.

Sejm uchwalił też ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oparty o orzeczenie Trybunału konstytucyjnego z 1 lipca 2013 r. Zgodnie z ustawą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Przysługuje on wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. Jak również od momentu wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że dana osoba spełnia kryteria niezbędne do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Wspomniany zasiłek dla opiekunów to kwota 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Uchwalona została także ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Pierwsza transza deregulacji dotyczy 51 zawodów (m.in. profesji prawniczych, przewodników turystycznych, taksówkarzy) i została ona uchwalona 13 czerwca 2013 r.  Poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów wspomniana ustawa otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych.

Posłowie znowelizowali Prawo o ruchu drogowym. Przyjęte przez Izbę zmiany mają ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji i danych o pojazdach, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki niej każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce będzie mogła sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego będzie można np. sprawdzić ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu, otrzymać dane techniczne oraz informację o ważności ubezpieczenia OC. Ponadto ustawa wprowadza e-usługę „Bezpieczny autokar”, która umożliwi – po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu służącego do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą – uzyskanie podstawowych danych technicznych oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Usługa jest skierowana do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Posłowie znowelizowali także ustawę o odpadach. Celem nowelizacji jest umożliwienie zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozpatrzone zostały także poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem nowych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami używającymi pornografii dziecięcej.