Rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu
10 lipca, 2013
Gratulacje dla Dzierżoniowa!
22 lipca, 2013

Podsumowanie 45. posiedzenia Sejmu

Podsumowanie ostatniego posiedzenia Sejmu RP w pigułce:

  1. Uczczenie 70 rocznicy Zbrodni Wołyńskiej. Podjęto  uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom. W uchwale określono Zbrodnię Wołyńską jako czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa, której ofiarą w latach 1942-1945 padło około 100 tys. obywateli polskich. W dokumencie Sejm oddaje hołd i cześć obywatelom II RP bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. Ponadto uchwała wyraża najwyższe uznanie dla heroicznej walki żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich w obronie Polaków.
  2. Sprawniejsza wymiana informacji o podatkach na terenie UE. Uchwalono nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, której rozwiązania umają na celu usprawnienie wymiany informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Ma się to także przyczynić do poprawy ściągalności podatków oraz skutecznego zapobiegania oszustwom podatkowym.
  3. 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Posłowie przyjęli poprawkę Senatu do uchwalonej 13 czerwca 2013 r. nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Nowelizacja umożliwi przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą i pomoże zachować miejsca pracy. Ustawa gwarantuje także pracownikom otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie mieli obowiązku wykonywania pracy. Możliwe będzie sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc.
  4. Nowe regulacje pieniądza elektronicznego. Zaakceptowano wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm 13 czerwca 2013 r. Nowe przepisy dotyczą wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego. Zmiany obejmują także tworzenie, organizację i działalność instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzór nad tymi podmiotami. Celem nowych regulacji jest usunięcie barier związanych z wejściem na rynek pieniądza elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w tej branży.
  5. Prawa dla osób z autyzmem. Podjęto uchwałę Karta praw osób z autyzmem. Karta określa prawa osób z autyzmem odnoszące się do różnych sfer życia codziennego. Uchwała opiera się na założeniu, że autyzm to bardzo specyficzna niepełnosprawność, dlatego rozwiązania mające zapewnić poszanowanie praw osób niepełnosprawnych są w stosunku do chorych dotkniętych autyzmem niewystarczające. Uchwała nawiązuje do przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 r. Karty Praw Osób z Autyzmem, która dotyczy rozwijania systemów wsparcia dla tych osób.

Zdjęcie wykonał Krzysztof Białoskórski.