Za niezwykle emocjonalny wyraz artystyczny…
14 czerwca, 2012
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz kluby parlamentarne za poprawkami Senatu do projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP
15 czerwca, 2012

Podkomisja stała do spraw rynku pracy zajmie się projektem ustawy abolicyjnej

Wczorajsze posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaowocowało skierowaniem projektu tak zwanej ustawy abolicyjnej pod obrady Podkomisji ds. rynku pracy. Szefuje jej posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, która od początku wspiera inicjatywę abolicji dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o projekt ustawy umożliwiający umorzenie zadłużenia wobec ZUS-u przedsiębiorcom, którzy w latach 1999-2009 jako tytuł ubezpieczenia społecznego wybierali pracę nakładczą i którym po zmianie przepisów w 2009 roku Zakład naliczył składki w takiej wysokości, jakby prowadzili działalność gospodarczą wraz z odsetkami. Dla niektórych z nich oznacza to konieczność zapłaty ZUS-owi wysokich kwot i ryzyko bankructwa firmy. – Chcemy nie dopuścić do takiej sytuacji – deklaruje posłanka.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski