Podjęcie uchwały solidaryzującej Polskę z narodem ukraińskim

6 marca 2014 - Blog - Brak komentarzy

Na dodatkowym posiedzeniu Sejmu (5 marca) poświęconym aktualnej sytuacji na Ukrainie Izba podjęła przez aklamację uchwałę, w której solidaryzuje się z narodem ukraińskim oraz łączy w bólu z rodzinami ofiar walk na Majdanie. Dokument jest wyrazem poparcia dla procesów demokratycznych zachodzących na Ukrainie i wobec nowych władz tego kraju.

W uchwale Sejm określił polityczno-wojskowe działania Rosji wobec Ukrainy, szczególnie Krymu, jako naruszenie praw suwerennego państwa. Jak napisano, działania te są pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych, zasad współpracy międzynarodowej wytyczonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, memorandum budapesztańskiego z 1994 r., rosyjsko-ukraińskiego traktatu o przyjaźni z 1997 r. oraz bilateralnej umowy o stacjonowaniu wojsk rosyjskich w bazie w Sewastopolu.

Sejm skierował również apel do polskiego rządu „o podjęcie dalszych wysiłków na rzecz politycznego i ekonomicznego wsparcia ukraińskiego procesu transformacji ustrojowej i ekonomicznej”. – Szczególne znaczenie ma tu szybkie opracowanie i wdrożenie pakietu stabilizacyjnego dla gospodarki Ukrainy oraz wprowadzenie ułatwień wizowych dla obywateli tego kraju – napisano w uchwale.

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie zapoznali się również z informacją Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie. Izba przeprowadziła także dyskusję w tej sprawie z udziałem przedstawicieli poszczególnych sejmowych frakcji. Wystąpienie premiera Donalda Tuska oraz debatę można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#9DFD367D772DDDB4C1257C91004DFC68.

Fot. Rafał Zambrzycki

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*