Dobra informacja dla spółdzielców
19 października, 2015
SPDC Serce odznaczone
20 października, 2015

Otwarcie mostu przez potok Lesk w ciągu drogi gminnej w Witkowie

Uroczyste otwarcie remontowanego mostu odbyło się 15 października. Środki w kwocie 218 943,00 zł. pozyskano z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a gmina na realizację zadania przeznaczyła ze środków własnych kwotę 54 736,96 zł. Po poświęceniu mostu przez proboszcza parafii, ks. Janusza Ospę uroczyście przecięto wstęgę.
Wójt gminy podkreślił, że technologia, która została wykorzystana przy remoncie pozwoliła na zachowanie starego „przedwojennego” wizerunku.Ponadto metoda remontu była mało uciążliwa dla mieszkańców gdyż ciąg pieszo-jezdny nie był wyłączony z użytku. Mieszkańcy nie kryli zadowolenia i bardzo pozytywnie ocenili wykonane prace.
Gmina Czarny Bór bardzo prężnie pozyskuje środki na wiele inwestycji w ostatnich latach, m.in. z instrumentu finansowego na usuwanie skutków klęski żywiołowych. Wierzę, że jeszcze wiele dobrego uda się zrealizować przy współpracy samorządowców i parlamentarzystów. dodała Katarzyna Mrzygłocka.