VIII Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych o Krzywą Wieżę Ząbkowic Śląskich
7 maja, 2022
Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja, 2022

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza oraz Bibliotek

Drodzy Bibliotekarze!

Wisława Szymborska mawiała, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Mam nadzieję, że w Dniu Bibliotekarza pomiędzy regałami książek słychać szelest tej wyrafinowanej zabawy okraszonej Państwa satysfakcją i dumą z wykonywanej pracy. Na mapie każdego miasta biblioteka pełni wyjątkową rolę, dlatego nie da się przecenić tego, co robią Państwo dla mieszkańców naszego regionu.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pasję, którymi dzielicie się z czytelnikami. Szczególne wyrazy uznania składam za pracę na rzecz tradycyjnego czytelnictwa, za nieprzerwane promowanie przyjemności obcowania z lekturą. Zdaję sobie sprawę, że aktywne działania na rzecz zdobywania czytelników w realiach współczesnej technologii są ogromnym wyzwaniem, dlatego doceniam Państwa kreatywność oraz nietuzinkowe pomysły.

Wraz z wyrazami wdzięczności proszę przyjąć życzenia zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a także nieustających sukcesów. Niech praca dla dobra wspólnego polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów literackich przynosi Państwu radość oraz rosnącą grupę odbiorców –  czytelników.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

          Poseł na Sejm RP