Barbórkowe życzenia dla górników
4 grudnia, 2012
Wizyta w Świebodzicach
6 grudnia, 2012

Ocalić dolnośląskie zabytki architektury

Dolny Śląsk jest piękny, ale aby taki pozostał, trzeba o niego zadbać. Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka poprosiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego o objęcie opieką dolnośląskich zabytków architektury – zamków, pałaców i dworów.
Na terenie Dolnego Śląska znajduje się około 700 zamków i pałaców, ale tylko 10 procent z nich zostało wyremontowanych i zabezpieczonych przed niszczeniem. Stan pozostałych wciąż jest nie najlepszy, a ponad 30 procent zabytków architektury dolnośląskiej wciąż pozostaje w całkowitej ruinie. Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka zwróciła się do ministra kultury z prośbą o zabezpieczenie funduszy na wykonanie na zamkach i dworach prac konserwacyjnych w przyszłym roku. – Zdaję sobie sprawę, że utrzymanie wiekowych budynków w odpowiednim stanie to ogromny wydatek. Jednak dla ocalenia wielu obiektów wystarczą proste działania zabezpieczające. Ważne jest choćby wykoszenie oraz posprzątanie terenów pałacowych, czy też usuniecie samosiejek, które rozsadzają mury. Tak niewiele często wystarczy, aby uchronić zabytki przed dalszym rozkładem, zanim nie uda się znaleźć źródła finansowania większych remontów – wyjaśnia.
W odpowiedzi minister Bogdan Zdrojewski poinformował, że choć opieka nad pałacem czy dworem należy do obowiązków ich właścicieli, to jednak aby ułatwić im zadanie, powstał program, w ramach którego mogą się oni starać o pieniądze właśnie na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich czy budowlanych. – Wnioski w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” Priorytet 1. „Ochrona zabytków” można składać dwa razy w roku, do czego gorąco zachęcam – apeluje Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie ministerstwa – www.mkidn.gov.pl.