Życzenia Bożonarodzeniowe z serca płynące…
20 grudnia, 2013
Czar spotkań wigilijnych
27 grudnia, 2013

O zmianach w opiece społecznej

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn spotkała się 20 grudnia z pracownikami socjalnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy. W spotkaniu poświęconym zmianom w sektorze opieki społecznej uczestniczyła również poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
W planach na przyszły rok całego ministerstwa jest m.in. dopracowanie ustawy, która reguluje proces powstawania rodziny zastępczej. Wprowadzaną zmianą ma być konieczność wykonywania badań psychologicznych. Prace ministerstwa w 2014 roku obejmą również wprowadzenie elektronicznego systemu usług EMPATIA, nowych specjalność pracowników socjalnych, umożliwienie w Domach Pobytu Stałego komercjalizację miejsc i odpłatne ich udostępnianie a także pozwolenie na rozporządzanie kierownictwu takiego domu majątkiem podopiecznego na wypadek gdyby rodzina nie chciała partycypować w kosztach jego utrzymania, zmiany świadczeń- na główne i dodatki do niego.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zadać pytania bezposrednio wiceministrowi, staroście świdnickiemu oraz rzecznikowi praw dziecka.
Fot. Wiktor Bąkiewicz