Narada podsumowująca pracę Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
11 marca, 2014
Dziś Dzień Sołtysa
11 marca, 2014

O programie „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” na ROP

Na dzisiejszym (11 marca) posiedzeniu sejmowej Rady Ochrony Pracy jej członkowie będą pracować nad raportem z realizacji II etapu – na lata 2011-2013 – programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Program został ustanowiony na wniosek ministra pracy i polityki społecznej.  Realizację programu i wdrażanie jego wyników nadzorował minister pracy, a koordynacją programu zajmował się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Celem II etapu programu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania zmierzających do zmniejszenia liczby pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. U podstaw programu leżało również wypracowanie koncepcji mających ograniczyć skalę związanych z tymi czynnikami wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.
Ponadto podczas posiedzenia Rada przyjmie stanowisko w sprawie oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.