Świdnica z nową siedzibą pogotowia
27 stycznia, 2015
Z życzeniami dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
28 stycznia, 2015

O nowych kierunkach kształcenia oraz podziale środków FP

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2015 roku odbyło się w poniedziałek, 26.01., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Obradom przewodniczyła Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Tematem posiedzenia był m.in. podział limitów środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Największa pula środków przeznaczona zostanie na staże (aż 27,5%), roboty publiczne (19,4%), prace interwencyjne (10,1%), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10,1%) oraz doposażenie miejsc pracy (10,1%). Podział uwzględnia również nowe instrumenty aktywizacji osób bezrobotnych, które wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła, tj. bony stażowe (9,6%), bony na zasiedlenie (0,8%), bony na zatrudnienie (0,8%) oraz grant na telepracę (0,5%) Dofinansowanie wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia obejmie natomiast 0,8 % limitów środków.
Reagując na zapotrzebowanie rynku pracy Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uruchomienia od roku szkolnego 2016/2016 nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu w zawodzie blacharz samochodowy oraz operator urządzeń przemysłu ceramicznego.
Rada przyjęła również propozycję planu kierunków szkoleń na rok 2015. Dla bezrobotnych będą dostępne szkolenia, m.in. na stanowisko sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, terminali kart płatniczych oraz podstawami obsługi komputerowego systemu sprzedaży wraz z fakturowaniem oraz na operatora koparkoładowarki z uprawnieniami do obsługi kopiarki kl. III. Urząd Pracy zorganizuje też szkolenie – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MAG i TIG. Wszystkie stanowiska znalazły się na liście zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.