Szczególnie bliskie są mi sprawy polityki zatrudnienia i to im poświęcam sporą cześć swojego czasu i energii. Jako wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu doskonale wiem, jak usprawnić funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia, tak aby osoby bezrobotne otrzymywały skuteczną pomoc. Obecnie pełnię również funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy działającej przy Marszałku Sejmu RP. Ta instytucja składająca się z parlamentarzystów, przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i niezależnych ekspertów zajmuje się nadzorem nad Państwową Inspekcją Pracy oraz opiniuje akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mieszkańców naszego regionu w sposób szczególny doświadczyła decyzja o likwidacji kopalń. Po przemyśle węglowym pozostało w naszym regionie wiele problemów o charakterze socjalnym, między innymi grupa byłych górników, którzy stracili zdrowie pracując w ciężkich warunkach, a dziś nie mają szans na znalezienie pracy. Dlatego pierwszym projektem zmian w obowiązujących przepisach, który przygotowałam, było objęcie tej grupy świadczeniem emerytalnym. Podczas każdej kadencji, w trakcie której pełnię mandat poselski, dołączam do tych komisji sejmowych, które umożliwiają mi pracę na rzecz mieszkańców w najpełniejszym zakresie – byłam członkiem między innymi Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki.