Jestem wałbrzyszanką z urodzenia i z zamiłowania związaną z regionem. Pracuję z ludźmi, poszukuję ich, otaczam się nimi. Bycie z ludźmi oznacza dla mnie: POZNAĆ, ZROZUMIEĆ i POMÓC. Pomagam młodemu pokoleniu, służbie zdrowia i bezrobotnym jako społecznik, samorządowiec i wicedyrektor wałbrzyskiego Urzędu Pracy.

Bezrobocie nie jest dla mnie jedynie hasłem do wykrzyczenia na ulicy. Mam w tym temacie osobiste doświadczenia jako urzędnik i przedsiębiorca w najtrudniejszym okresie transformacji ustrojowej oraz profesjonalne przygotowanie jako magister ekonomii i specjalista w dziedzinie rynku pracy. Podzielam przekonanie liderów Platformy Obywatelskiej: „Ludziom trzeba dać szansę pracy, a nie korzystania z coraz bardziej żałosnych zasiłków”. Jestem głęboko przekonana do potrzeby radykalnego ograniczenia kosztów pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, dopiero wkraczających w dorosłe życie. Nie raz widziałam płaczące kobiety i mężczyzn. Od podszewki poznałam smak i bolesny wymiar ludzkiej tragedii, jaką jest brak pracy, strach przed społecznym wykluczeniem, nędza i upokorzenie. Wiem zatem, jak wiele jeszcze musi się zmienić. Miałam okazję współtworzyć szereg udanych projektów zmierzających do ograniczenia bezrobocia. Jednak żaden lokalny program nie zastąpi skutecznego prawa stanowionego w Parlamencie – w Parlamencie, który trzeba wyleczyć z wieloletniej oburzającej znieczulicy. To dlatego zdecydowałam się zostać posłem i dzięki Państwa zaufaniu, za które serdecznie dziękuję, pełnię tę funkcję już kolejną kadencję.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

BIOGRAFIA

Urodzona: 20 maja 1959 r. w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)

Wdowa, mama dwójki dzieci: Jagody i Macieja.

Wykształcenie:

– ukończone studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: organizacja i zarządzanie)

– ukończone podyplomowe Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi

– uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych

Kariera zawodowa:

1984-1988 – inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk”

1989-1991 – agent Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

1991-1992 – prywatna działalność gospodarcza

1992-1993 – starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu

od 1993 – zastępca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (obecnie, w związku z pełnieniem mandatu posła na Sejm RP na urlopie bezpłatnym)

2002-2005 – członek rady nadzorczej spółki „Juwiko” w Sokołowsku

od 2005 – poseł na Sejm RP

Działalność społeczno-polityczna:

1998–2005 – radna Rady Miejskiej w Wałbrzychu

1999-2003 – zastępca przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej

2000-2002 – zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

od 2010 – 2017 wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

od 2017 – przewodnicząca Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

od 2010 – przewodnicząca Rady Fundacji „Clever” w Wałbrzychu

2006-2008 – sekretarz Rady Ochrony Pracy
2008-2015 – przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
2015-2020 – członek Rady Ochrony Pracy X kadencji
od 2020 – zastępca przewodniczącego ROP XI kadencji

od 2o14 – przewodnicząca Rady Przyjaciół Harcerstwa Komendy Hufca ZHP w Świdnicy

Przynależność partyjna:

1994-2004 – członek Unii Wolności, przewodnicząca koła

od 2004 – członek Platformy Obywatelskiej, do 2010 przewodnicząca Koła Miejskiego Wałbrzych, obecnie przewodnicząca struktur powiatowych PO w powiecie wałbrzyskim i m. Wałbrzych

2010 – 2015 – wiceprzewodnicząca największego klubu parlamentarnego PO w Sejmie

od 2016 – ponownie wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego PO