Tradycyjne spotkanie noworoczne z dziennikarzami
3 lutego, 2014
Podziękowania od Gminy Czarny Bór
5 lutego, 2014

Noworoczne spotkanie przedsiębiorców z Gminy Żarów

Podsumowania gospodarcze i plany na najbliższe miesiące- tak wyglądało spotkanie noworoczne przedsiębiorców z Żarowa z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, w którym uczestniczyła posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Spotkanie odbyło się 31 grudnia w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Omówiono działania, które gmina podejmie w 2014 roku. W tegorocznym budżecie na inwestycje przeznaczone zostanie ponad 9 milionów złotych. Będą one głównie przeznaczone na dokończenie dwóch priorytetowych inwestycji w gminie, budowy kanalizacji oraz remontu żarowskiego targowiska. Ponadto, gmina zainwestuje również w zakup nowych świetlic do Bożanowa, Pyszczyna i Gołaszyc, modernizację żarowskiego stadionu sportowego, remont ulic, chodników i kolejnych budynków mieszkaniowych. Nowy wizerunek zyska także teren przy ścieżce zdrowia. Powstanie również, tak bardzo oczekiwany przez młodzież skatepark.
– To był dobry rok dla gminy Żarów. Z roku na rok jest nas coraz więcej. Przybywa nam mieszkańców. Wzrasta dochód na mieszkańca gminy. Przypomnę, że zaczynaliśmy od poziomu ponad 2 tysięcy złotych na jednego mieszkańca, a dziś jesteśmy już na poziomie powyżej 3 tysięcy złotych. I znów mamy nadzieję, że dzięki Państwa podatkom, zaangażowaniu i uzyskiwanym dochodom uda nam się jeszcze więcej wypracować – mówił podczas spotkania z przedsiębiorcami burmistrz Leszek Michalak.