52. posiedzenie Sejmu
22 października, 2013
Samorządy najwyższej jakości
24 października, 2013

Nowe instrumenty rozwoju na lata 2014-2020

Przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego, parlamentarzyści i samorządowcy wszystkich szczebli spotkali się 21 października w Wałbrzychu, w celu omówienia zagadnień współpracy przy realizacji inwestycji na lata 2014- 2020 (w przyszłej perspektywie finansowej UE).
Spotkanie, które odbyło się w sali konferencyjnej Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA ZDRÓJ”, miało być wstępem do prac nad kształtem kolejnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Aktualny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dobiega końca. W nowym znajdą się instrumenty rozwoju terytorialnego takie jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Funkcjonalne Obszary Inwestycji (FOI), które poprzez wyodrębnioną dla tego celu pulę środków finansowych pozwolą na wspólne działanie samorządów. Celem jest maksymalne wykorzystanie atutów regionu  i rozwiązanie problemów w formie lokalnych partnerstw. Współpracujące samorządy będą mogły realizować inwestycje wspierające zrównoważony rozwój na terenie całego partnerstwa.