Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Rynku pracy za nami
16 lutego, 2016
Dzień Kobiet po świdnicku
16 marca, 2016

Niepełnosprawni to pełnoprawni obywatele

Za nami posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych Komisji Społecznej i Rodziny Sejmu RP. Członkowie zajmowali się sytuacją osób niepełnosprawnych – priorytetami działań na najbliższe lata. Wspólnie mówiliśmy o potrzebach, problemach i możliwościach realizacji!