Kolejna senacka komisja pozytywnie zaopiniowała ustawę abolicyjną. 29 listopada głosowanie w tej sprawie
23 listopada, 2012
Więcej pieniędzy dla zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Świdnicy
26 listopada, 2012

Nagrody im. Haliny Krahelskiej rozdane

Po raz kolejny posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, której specjalnością jest prawo pracy i wszelkie kwestie z nim związane, uczestniczyła w rozdaniu nagród im. Haliny Krahelskiej. Przyznaje je co roku główny inspektor pracy za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W 2012 r. otrzymali je:
Krzysztof Bielecki – w Centrali KRUS zajmuje się prewencją wypadkową i promocją dobrych praktyk rolniczych,
Elżbieta Bożejewicz – prezes zarządu oddziału olsztyńskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
Halina Ćwirko – doktor nauk medycznych, jest m. in. członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, a obecnie jego honorowym prezesem,
Jerzy Demski – od 1981 roku związany z Kopalnią Węgla Kamiennego „Piast” – członek prezydium OPZZ i rady OPZZ, członek Komisji BHP kopalni „Piast”, Komisji BHP w Kompanii Węglowej S.A., członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy przy Wyższym Urzędzie Górniczym,
Zdzisław Gnaciński – pracuje w PKP CARGO S.A. w Poznaniu, gdzie jest członkiem Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zasiada też w Komisji BHP przy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych w Warszawie,
Ewa Górska – kieruje Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, jest m. in. prezesem PTE, członkiem Komitetu Ergonomii i Rady Towarzystw Naukowych przy prezydium PAN, wchodzi w skład Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Branżowego Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, prezes Polsko–Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz BHP, członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie,
Wojciech Magiera – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
Andrzej Mochoń – prezes zarządu Targów Kielce S.A., wykładowca akademicki, wiceprzewodniczący Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz pomysłodawca Geoparku Kielce.
Serdeczne gratulacje.