Nagrody im. Haliny Krahelskiej rozdane

26 listopada 2012 - Blog - Brak komentarzy

Po raz kolejny posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, której specjalnością jest prawo pracy i wszelkie kwestie z nim związane, uczestniczyła w rozdaniu nagród im. Haliny Krahelskiej. Przyznaje je co roku główny inspektor pracy za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W 2012 r. otrzymali je:
Krzysztof Bielecki – w Centrali KRUS zajmuje się prewencją wypadkową i promocją dobrych praktyk rolniczych,
Elżbieta Bożejewicz – prezes zarządu oddziału olsztyńskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
Halina Ćwirko – doktor nauk medycznych, jest m. in. członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, a obecnie jego honorowym prezesem,
Jerzy Demski – od 1981 roku związany z Kopalnią Węgla Kamiennego „Piast” – członek prezydium OPZZ i rady OPZZ, członek Komisji BHP kopalni „Piast”, Komisji BHP w Kompanii Węglowej S.A., członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy przy Wyższym Urzędzie Górniczym,
Zdzisław Gnaciński – pracuje w PKP CARGO S.A. w Poznaniu, gdzie jest członkiem Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zasiada też w Komisji BHP przy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych w Warszawie,
Ewa Górska – kieruje Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, jest m. in. prezesem PTE, członkiem Komitetu Ergonomii i Rady Towarzystw Naukowych przy prezydium PAN, wchodzi w skład Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Branżowego Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, prezes Polsko–Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz BHP, członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie,
Wojciech Magiera – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
Andrzej Mochoń – prezes zarządu Targów Kielce S.A., wykładowca akademicki, wiceprzewodniczący Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz pomysłodawca Geoparku Kielce.
Serdeczne gratulacje.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*