Wałbrzych solidarny z Francją
16 listopada, 2015
70 lat szkoły w Starych Bogaczowicach
2 grudnia, 2015

Nagroda im. Haliny Krahelskiej

W środę z rąk Głównego Inspektora Pracy, Iwony Hickiewicz odebrałam nagrodę im. Haliny Krahelskiej. Nagrodę tą przyznano mi w związku z upowszechnianiem prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.
To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie i pragnę z całego serca za nie podziękować. Kwestie związane z prawem pracy, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia to dla mnie bardzo istotne kwestie. Z całą pewnością tak pozostanie. Uroczystości związane z wręczeniem nagrody Głównego Inspektora Pracy im Haliny Krahelskiej odbędą się dziś o 17.00 w Sali „Wielkiej” Zamku Królewskiego w Warszawie.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania pracy wynalazczości, projektowania i wdrażania technik i technologii w zakresie ochrony pracy a także popularyzacji prawa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.