Świdnica inwestuje w edukację
20 lutego, 2019
Zastrzyk pieniędzy dla TVP i RP oraz Agencji Badań Medycznych
22 lutego, 2019

Mniej niepełnosprawnych w służbie cywilnej

W styczniu 2017 r. premier Szydło i minister Rafalska zapowiedziały powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych. Jednak dane statystyczne pokazują, że zamiast wzrostu zatrudnienia – zmalała liczba pracowników z niepełnosprawnością. Co ciekawe, pierwszy raz od lat odnotowaliśmy wzrost liczby etatów w służbie cywilnej, aż o 534 nowe miejsca pracy (z tego 52% to stanowiska dyrektorskie). Poseł Katarzyna Mrzygłocka zadała pytanie w tej kwestii podczas ostatniego posiedzenia Sejmu w punkcie dotyczącym informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2807).
Treść pytania:
Pani Marszałek! W styczniu 2017 r. premier Szydło i minister Rafalska zapowiedziały powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych. Chciałabym zapytać pana ministra, gdzie są te miejsca pracy. W 2017 r. w służbie cywilnej nastąpił wzrost zatrudnienia o 534 etaty. Rekord padł na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych. Tam wzrost był o 52%. Spadła natomiast liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – o 233 osoby. W latach 2010-2016 w służbie cywilnej przybyło 1560 osób z niepełnosprawnością. Stąd moje pytanie. Co się dzieje w służbie cywilnej? Dlaczego jest tak niechętna zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Dlaczego nie potrafi docenić umiejętności osób z niepełnosprawnością? Po prostu dlaczego ich tak nie lubi?
Link do retransmisji:
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=D6231108499E1CA6C12583A800321C79&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA