Święto Włókiennika w Głuszycy
22 kwietnia, 2015
Co uchwalił Sejm?
27 kwietnia, 2015

Mieszkańcy Żarowa w Warszawie

Przedstawiciele samorządu wiejskiego z gminy Żarów, pracownicy żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w środę, 22 kwietnia, zwiedzili w towarzystwie posłanki Katarzyny Mrzygłockiej oraz senatora Wiesława Kiliana gmach Sejmu i Senatu. Podczas wizyty mieli szansę przysłuchać się sejmowym obradom oraz wysłuchać wykładu w Wszechnicy Sejmowej. Uczestnicy zapoznali się z historią kompleksu sejmowego oraz mechanizmami funkcjonowania polskiego parlamentu.
Mieszkańcy gminy Żarów wzięli również udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które swoim patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Warsztaty zostały poprowadzone przez kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ Renatę Durda, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówiła m.in. na podstawie doświadczeń i działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia. Celem warsztatów było uwrażliwienie przedstawicieli samorządu wiejskiego oraz osób z nimi współpracujących na problemy rodzin dotkniętych problemem przemocy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ponieważ tematyka zapobiegania przemocy wzbudziła ogromne zainteresowanie słuchaczy Minister Michalak wraz z Renatą Durda zostali zaproszeni na rewizytę w gminie Żarów i rozszerzenie szkolenia.