Pracuję, by inni mieli gdzie pracować – wywiad z Izabelą Katarzyną Mrzygłocką
13 października, 2015
14 października Dzień Nauczyciela
14 października, 2015

Medal dla wójta Adama Góreckiego

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej pracownicy Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze spotkali się na sali widowiskowej Centrum Kultury, żeby uczcić swoje święto. Spotkanie było okazją do podziękowań, wspomnień i życzeń. Po oficjalnym powitaniu przyszła kolej na wręczenie nagród wszystkim pracownikom Gminnego Zespołu.
W uroczystości wzięła udział także Izabela Katarzyna Mrzygłocka, która złożyła nauczycielom życzenia. Parlamentarzystka przypomniała o trudnej drodze reform oświaty w Czarnym Borze, której pomysłodawcą był od początku wójt Adam Górecki. To z jego inicjatywy utworzony został Gminny Zespól Szkolno-Przedszkolny, co miało na celu lepsze efekty kształcenia poprzez spójny programowo ciąg edukacyjny od wieku przedszkolnego po gimnazjum oraz usprawnienie organizacji pracy placówek, w szczególności pod kątem zatrudniania nauczycieli, organizowania zastępstw i racjonalnego przydziału godzin w arkuszach organizacyjnych. Dzięki tym zmianom nie zwolniono od kilku lat żadnego nauczyciela w gminie, wykonano znaczące remonty w obiektach, doposażono klasy, a poziom nauczania utrzymuje się na wysokim poziomie.
W imieniu Minister Edukacji pani Joanna Kluzik Rostkowska posłanka wręczyła wójtowi Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wójt bardzo się wzruszył i nie krył zaskoczenia tym wyróżnieniem.