Wizyta w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina”
10 września, 2019
"Kartka z wakacji" – wręczenie nagród
17 września, 2019

Koniec pułapki rentowej

Zwiększenie aktywności zawodowej oraz integracja społeczna osób z niepełnosprawnością pobierających rentę – to główne przesłanki projektu ustawy, który złożyli Marszałkowi Sejmu posłowie Platformy Obywatelskiej. Projekt ma na celu ograniczenie tzw. „pułapki rentowej”: osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy, jak i renty socjalne, będą mogły dorobić do renty bez utraty części lub całości renty.
Obecnie renty osób, których zarobki przekroczyły 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – są pomniejszane, a w sytuacji, gdy przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – renta jest zawieszana w całości. Natomiast renta socjalna jest zawieszana w całości już po przekroczeniu dochodu równego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Według danych ZUS w pierwszym kwartale 2019 r. spośród około 2 milionów rencistów (z tytułu niezdolności do pracy i rodzinnych) pracowało około 360 tysięcy. Jednak przytłaczająca większość pilnowała, aby nie przekroczyć progu dochodu, powodującego zmniejszenie lub zawieszenie renty: zmniejszano ok. 4,2 tys. rent, a zawieszano w całości ok. 2,6 tys. rent. Zawieszano także około 2 tys. rent socjalnych – spośród prawie 280 tysięcy wypłacanych.
Obecne przepisy zniechęcają rencistów do podejmowania aktywności zawodowej. Minimalny wzrost dochodu z pracy może spowodować nawet zawieszenie całości renty. Osoby, które tracą część dochodów z powodu przekroczenia limitów, tracą również motywację do pracy. Przyczynia się to do zwiększenia bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Problemy związane z „pułapką rentową” potęgują też niechęć pracodawców do zatrudniania rencistów. Pracodawcy informują, że zatrudnieni przez nich renciści pilnują, aby uniknąć przekroczenia ustawowych progów i dlatego pod koniec roku biorą bezpłatny urlop, co może skutkować dezorganizacją w miejscu pracy, albo proszą o niewypłacanie im żadnych premii czy innych dodatków lub wręcz pracują w szarej strefie.
Likwidacja „pułapki rentowej” przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla rencistów i pracodawców, ale też dla budżetu państwa. Renciści uzyskają większe dochody, pracodawcy zyskają pracowników, a budżet państwa zyska składki i podatki. A do tego ZUS i KRUS oraz organy rentowe „mundurowych” rencistów zostaną odciążone od biurokracji, służącej dziś pomniejszaniu lub zawieszaniu rent. Dlatego ta ustawa jest pilnie potrzebna! Czas zlikwidować „pułapkę rentową”!