Nowoczesny Dzierżoniów
19 kwietnia, 2019
Ekologiczna rewolucja w Wałbrzychu
25 kwietnia, 2019

Kongres Małych i Średnich Miast „Europa Małych Ojczyzn" w Wałbrzychu

W środę, 24.04.2019 r., do Wałbrzycha na kongres „Europa Małych Ojczyzn” zjechali samorządowcy z całej Polski. Na tak ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć Katarzyny Mrzygłockiej, parlamentarzystki ziemi wałbrzyskiej. 
Kongres jest swoistą dyskusją  o przyszłości małych i średnich miast w Polsce z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz ekspertów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, demografii i ekonomii.
Program:
11:10 – 12:40 Sesja ekspertów przy współudziale Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Aktualne problemy i wyzwania rozwoju małych i średnich miast w Polsce” – prowadzi prof. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;
1. prof. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) – „Wprowadzenie. Koncepcje teoretyczne, współczesne procesy i praktyczne wyzwania realizacji programów aktywizacji małych i średnich miast w Polsce;
2. dr Magdalena Szmytkowska (Uniwersytet Gdański) – „Poza metropolią. Szanse i zagrożenia rozwojowe miast średnich w Polsce”;
3. prof. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, dr Tomasz Rachwał, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – „Możliwości rozwoju przemysłu w małych i średnich miastach Polski”;
4. prof. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Pomaturalny drenaż młodzieży, jego skutki i wnioski dla polityki społeczno-ekonomicznej”;
5. prof. Robert Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski) – Demograficzne uwarunkowania rozwoju miast małych i średnich na Dolnym Śląsku;
Dyskusja (moderator prof. Przemysław Śleszyński). Czy deglomeracja może być szansą aktywizacji miast małych i średnich?
13:00 – 14:00 Sesja Gości „Programy wsparcia rozwoju miast małych i średnich” Prowadzi Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP;
1. Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
2. Przedstawiciel Komisji Europejskiej;
3. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
4. dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, „Nowa perspektywa polityki spójności”;
14:00 – 15:00 Sesja miast „Potrzeby rozwojowe małych i średnich miast w Polsce” Prowadzi dr Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha;