Wakacyjne życzenia na koniec roku
28 czerwca, 2013
Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim
1 lipca, 2013

Konferencja poświęcona migracji, integracji i europeizacji

„Migracja, integracja, europeizacja – stare i nowe wyzwania dla polityki i jej aktorów. Na przykładzie krajów bałtyckich”- konferencja pod taka nazwą odbyła się 27 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim. Posłanka Katarzyna Mrzygłocka z powodu nagłych dodatkowych obowiązków  nie mogła osobiście uczestniczyć w dyskusji. Przygotowała jednak list, który w jej imieniu odczytał Pan dr hab. Maciej Duszczyk – członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
Spotkanie zdominował temat, który ostatnio często pojawia się w dyskusjach o polityce migracyjnej Unii Europejskiej- pogorszenie warunków na rynku pracy oraz wyzwania demograficzne. Podczas dotychczasowych debat Europejskich popularny był pogląd, że państwa członkowskie powinny ponownie przemyśleć pogłębianie integracji w obszarze migracji i zwiększyć niezależność rządów narodowych w zakresie przepływu osób. Nad takim poglądem i nad skutecznością integracji zastanawiali się przybyli goście.
Podczas konferencji eksperci szukali odpowiedzi na pytania: Czy działania UE uwzględniają specyfikę takich krajów jak Litwa, Łotwa i Estonia? Czy doświadczenia Szwecji w dziedzinie migracji i integracji mogą zostać wykorzystane przez inne państwa członkowskie UE? Czy istnieją efektywne instrumenty, które pomogą społeczeństwom zaakceptować większą ilość cudzoziemców w ich krajach? Czy w przyszłości możemy spodziewać się fundamentalnych zmian w globalnych procesach migracyjnych?
Posłanka Katarzyna Mrzygłocka jako przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie  RP oraz przewodnicząca Podkomisji Stałej do spraw rynku pracy przygotowała list o polityce rynku pracy i migracjach. Pragnę podkreślić, że kwestie migracji w kontekście rynku pracy stanowią coraz częstszy temat debat toczonych w polskim Parlamencie. Z jednej strony rozważane są korzyści jakie przynosi zwiększająca się w Polsce liczba cudzoziemców, z drugiej jednak strony powstają obawy o skuteczność integracji imigrantów w polskim społeczeństwie. Stałym tematem są również konsekwencje emigracji Polaków do innych państw członkowskich w UE- pisała parlamentarzystka.
W programie konferencji znalazły się następujące tematy:
– Polityka rynku pracy i migracje
– Migracje jako polityka konkurencyjności i wzrostu
– Migracje i Globalizacja – trendy i wyzwania
– Migracja, integracja, europeizacja – przykład państw Morza Bałtyckiego
– Rola Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w kształtowaniu polityki migracyjnej – nowy model relacji?
– Migracje, rynek pracy, integracja – opinia zawiązków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych.
Konferencja “Migracja, integracja, europeizacja – stare i nowe wyzwania dla polityki i jej aktorów. Na przykładzie krajów bałtyckich” organizowana jest w ramach projektu, którego celem jest utworzenie sieci think tanków i ośrodków badawczych ze Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski wokół procesów migracyjnych. Projekt realizowany jest przy współpracy demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Instytutu Polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Global Ultmaning.