Podkomisja stała do spraw rynku pracy zajmie się projektem ustawy abolicyjnej
14 czerwca, 2012
Dziś święto wałbrzyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
15 czerwca, 2012

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz kluby parlamentarne za poprawkami Senatu do projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, której członkiem jest posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przeanalizowała poprawki, jakie do projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniósł Senat RP. – Senat rozpatrzył przedmiotową ustawę i zaproponował do niej 11 poprawek. Mają one charakter porządkujący i korygujący. Uzupełniają również uchwalone przez Sejm regulacje. Są słuszne i doprecyzowujące – mówiła wczoraj, 14 czerwca podczas 16. posiedzenia Sejmu RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
W imieniu komisji posłanka zarekomendowała przyjęcie wszystkich 11 poprawek senackich, za czym opowiedziały się również kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ruchu Palikota i Solidarnej Polski.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski