Jak się czują na rynku pracy osoby niepełnosprawne i w wieku 50+?
24 kwietnia, 2012
Harmonogram pracy biur poselskich Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej na najbliższy tygodzień
27 kwietnia, 2012

Komisja kodyfikacyjna rozpatrzy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Trwa 13. posiedzenie Sejmu RP. Wczoraj, 25 kwietnia Marszałek Sejmu skierował do rozpatrzenia przez Komisję nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zawnioskowała o to posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. – Nowelizacja wyżej wymienionych ustaw wynika z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane w dniu 18 listopada 2010 roku. Przedmiotem orzeczenia TK było stwierdzenie o niezgodności przepisów art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny oraz art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Artykuły te dopuszczając wobec tej samej osoby fizycznej, notabene za ten sam czyn, odpowiedzialność za przestępstwo oraz dodatkową opłatę są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego. Ponadto przepisy te wykazują niezgodność z art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Niekonstytucyjność zarzucono również art. 98 ust. 1 pkt 1 i art. 98 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy systemowej (tj. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W świetle tych artykułów kodeksu karnego i ustawy systemowej – płatnik, który nie opłacił składek pobieranych przez ZUS w należytej wysokości, podlega podwójnej sankcji. Po pierwsze w postaci dodatkowej opłaty, w wysokości nie wyższej niż kwota nieopłaconych składek, po drugie zaś karze za przestępstwo lub wykroczenie (pod warunkiem, że jest on osobą fizyczną) – argumentowała Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Za skierowaniem projektu do Komisji kodyfikacyjnej opowiedziały się również pozostałe kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Palikota, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Solidarnej Polski.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski